49. Sesja kół naukowych AGH – Symbolizacja treści kartograficznych

Na 49. Sesji Studenckich Kół Naukowych AGH, która odbyła się 11 grudnia 2008 roku zaprezentowałem referat pt. „Symbolizacja treści kartograficznych w środowisku języków znacznikowych”.

Streszczenie:

Celem niniejszego referatu jest zbadanie możliwości zastosowana standardu Styled Layer Descriptor (SLD) opracowanego przez OGC (Open Geospatial Consortium) do resymboliazacji treści danych kartograficznych zgodnych z polskimi normami. Resymbolizacja SLD jest fragmentem serii norm OGC, które stają się coraz bardziej rozpowszechnionym standardem wykorzystującym język znacznikowy do przetwarzania danych geograficznych. W ramach realizacji tematu przebadano istniejące w Internecie oprogramowanie open suorce, które wykorzystuje technologię SLD. Następnie oprogramowanie to zostało sprawdzone pod kątem możliwości SLD do symbolizacji treści kartograficznych polskich map.

Prezentacja (pdf):

Dodaj komentarz