GeoServer 1.7.6 wydany

Wydając wersje 1.7.6, deweloperzy GeoServera skupili się przede wszystkim na poprawie błędów oraz na stabilności.
Wśród usprawnień znalazł się format wyjściowy „shapefile” oraz tzw. „skład danych” (ang. datastore) Następnej Generacji Oracle’a.

Web Feature Service zwraca obiekty lub informacje o obiektach w kilku formatach, tj. GML2, GML3, JSON oraz CSV. Teraz jest możliwość uzyskania archiwum ZIP z shapefile.

W bieżącym wydaniu rozszerzono kilka funkcjonalności, m.in. „skład danych” ArcSDE oraz KML

Z ważniejszych błędów poprawiono złe renderowanie WMS, które w poprzedniej wersji wymagało oddzielnego patcha.

(źródło: http://blog.geoserver.org)

Dodaj komentarz